Gửi tin nhắn
aboutus
QC Hồ sơ

Máy kiểm tra sản phẩm:

 

                          Rato Printing Ltd kiểm soát chất lượng 0

 

1. Máy kiểm tra thả

 

2. Máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi

 

3. Máy kiểm tra độ rung vận chuyển

 

 

Chứng nhận:

                          Rato Printing Ltd kiểm soát chất lượng 1

 

 

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc